O nama
Tečajevi općeg jezika
Tečajevi za poduzeća
Individualni tečajevi
Prijevod
Cijene
 
 

 

Scientia d.o.o.

Škola stranih jezika

Adrese: Dubrovačka 59 i Vrboran 27 (Kila) Split

mob: 098/276-178

 

 

 
 

doko.stanka@gmail.com

Upiti roditelja o uspješnosti rada djeteta. Molimo vas da navedete ime i prezime dijeteta te datum rođenja. Odgovaramo u roku od 24 sata.

 

•  Gotovo najprikladnije rje�enje za male i velike tvrtke je organiziranje tecajeva u njihovim prostorijama. Tako se, uz ostalo, osigurava i bolje pracenje nastave. Uz to, polaznici dobivaju visoku razinu kvalitete ucenja jezika s obzirom na to da najjednostavnije usvajaju nauceno gradivo i usavr�avaju komunikaciju upravo u onom podrucju u kojem strani jezik svakodnevno koriste.

•  Jezik struke podrazumijeva rad na temama koje su u svezi s posebnim podrucjem djelatnosti. Takav tecaj temelji se na dogovoru i materijalima koji se izraduju u suradnji sa zastupnikom narucitelja ili samim polaznicima.

•  Uz ucenje jezika struke, organiziramo i tecajeve opcega jezika za polaznike koji se prvi puta susrecu s takvim jezikom, kao i za one koji ga vec poznaju, ali im je potreban rad na posebnim jezicnim strukturama.

•  Poslovna komunikacija podrazumijeva usvajanje vje�tina koje polaznici svakodnevno trebaju u svom poslu (telefoniranje, pisanje dopisa, vodenje prezentacija i sastanaka, i sl.).

•  Ako, dakle, Va�i djelatnici koriste strani jezik samo u stanovitim situacijama, nudimo kratke, jednodnevne ili dvodnevne tecajeve iz podrucja jezicne izobrazbe pri telefoniranju, nacinu vodenja sastanaka i prezentacija, te rje�avanja raznolikih poslovnih problema (brainstorming).

•  Ovakve tecajeve napose predlažemo za tajnice, projektne, prodajne i marketing- timove, kao i clanove managementa.

•  Osim ucenja stranoga jezika, na ovaj nacin djelatnici dodatno suraduju i diskutiraju u opu�tenu ugodaju, cime prinose izgradnji boljih odnosa i pobolj�anju suradnje opcenito u poduzecu.

Želimo Vam dobrodošlicu na naše stranice. U današnje vrijeme ucenje stranog jezika postaje sve veci izazov i potreba. Covjek može uspjeti kao gradanin svijeta, dakle samo sa znanjem stranog jezika.

Ucenje stranog jezika je proces koji je apsolutno vrijedan uloženog truda, vremena i novca. Otvaranje vrata u svijet je rezultat od neizmjerljive vrijednosti.
Nudimo Vam veliki izbor tecajeva na kojima cete uz svesrdnu pomoc naših profesora ostvariti željene rezultate, širiti horizonte, a iznad svega postici slobodu i sigurnost u komunikaciji na stranom jeziku.

Istaknuti strucni tim profesora na ljubazan i kreativan nacin pobuduje kod polaznika interes, motivaciju i ljubav prema stranom jeziku. Ponosni smo na cinjenicu da je više od 60% naših polaznika odabralo Scientia po usmenoj preporuci svojih prijatelja ili suradnika.

Upisom u našu školu postajete dio Scientia obitelji. Kao i tisuce naših dosadašnjih polaznika i Vi se možete osjecati ugodno i u prijateljskoj atmosferi doživjeti jedno divno i nezaboravno iskustvo ucenja stranog jezika.
Ocekujemo Vas u Scientia. Dobrodošli!
   
   
   
   
Copyright 2006. Scientia. All rights reserved