O nama
Tečajevi općeg jezika
Tečajevi za poduzeća
Individualni tečajevi
Prijevod
Cijene
 
 

 

Scientia d.o.o.

Škola stranih jezika

Adrese: Dubrovačka 59 i Vrboran 27 (Kila) Split

mob: 098/276-178

 

 

doko.stanka@gmail.com

Upiti roditelja o uspješnosti rada djeteta. Molimo vas da navedete ime i prezime dijeteta te datum rođenja. Odgovaramo u roku od 24 sata.

 

  Ritam suvremenoga poslovnog života je takav da ste cesto prezauzeti ili na putu. Upravo zbog toga, sa zadovoljstvom Vam omogucavamo da sami predložite vrijeme koje Vam najvi�e odgovara za individualno ucenje jezika.

 

•  Ovakav pristup ucenju jezika prilagodavamo, dakle, Va�im potrebama i sukladno tomu izradujemo poseban nastavni program, uz odabir tema koje Vas najvi�e zanimaju.

 

•  Visoku razinu ucinkovitosti postižemo i time �to, uz suradnju s Vama, upoznajemo bit onoga cime se bavite i tako na valjan nacin «ulazimo» u cjelokupnu radno-jezicnu problematiku koja je sastavnicom Va�ega svakodnevnog poslovanja. Tako postavljen na� rad odnosno ucenje jezika, uvjereni smo jer govorimo iz iskustva, dobiva iznimno djelotvornu potvrdu u praksi.

 

•  Zahvalni na tomu �to s pozorno�cu citate ovu na�u ponudu i jo� i vi�e zbog toga ako je pred nama korisna suradnja na zajednicko zadovoljstvo, slobodni smo obavijestiti Vas i o tomu kako cemo nastavu organizirati u terminima i na lokacijama prema dogovoru . Cijenimo i to da cete cesto biti poslovno zauzeti i ostajemo pri vec naznacenom stajali�tu da Vam u takvim okolnostima do kraja želimo biti na usluzi i izaci Vam u susret.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želimo Vam dobrodošlicu na naše stranice. U današnje vrijeme ucenje stranog jezika postaje sve veci izazov i potreba. Covjek može uspjeti kao gradanin svijeta, dakle samo sa znanjem stranog jezika.

Ucenje stranog jezika je proces koji je apsolutno vrijedan uloženog truda, vremena i novca. Otvaranje vrata u svijet je rezultat od neizmjerljive vrijednosti.
Nudimo Vam veliki izbor tecajeva na kojima cete uz svesrdnu pomoc naših profesora ostvariti željene rezultate, širiti horizonte, a iznad svega postici slobodu i sigurnost u komunikaciji na stranom jeziku.

Istaknuti strucni tim profesora na ljubazan i kreativan nacin pobuduje kod polaznika interes, motivaciju i ljubav prema stranom jeziku. Ponosni smo na cinjenicu da je više od 60% naših polaznika odabralo Scientia po usmenoj preporuci svojih prijatelja ili suradnika.

Upisom u našu školu postajete dio Scientia obitelji. Kao i tisuce naših dosadašnjih polaznika i Vi se možete osjecati ugodno i u prijateljskoj atmosferi doživjeti jedno divno i nezaboravno iskustvo ucenja stranog jezika.
Ocekujemo Vas u Scientia. Dobrodošli!
   
   
   
   
Copyright 2006. Scientia. All rights reserved