O nama
Tečajevi općeg jezika
Tečajevi za poduzeća
Individualni tečajevi
Prijevod
Cijene
 
 

 

Scientia d.o.o.

Škola stranih jezika

Adrese: Dubrovačka 59 i Vrboran 27 (Kila) Split

mob: 098/276-178

 

 
 

doko.stanka@gmail.com

Upiti roditelja o uspješnosti rada djeteta. Molimo vas da navedete ime i prezime dijeteta te datum rođenja. Odgovaramo u roku od 24 sata.

 

Pred�kolski programi

•  U pred�kolske programe upisujemo djecu uzrasta od 5 do 7 godina.

•  Nastava je organizirana u dva pred�kolska stupnja. Programi se izvode tijekom pedago�ke godine dinamikom 2x1 nastavni sat tjedno.

•  U tecajevima je osnovni naglasak na potrebama djece za razlicnim metodama ucenja jezika, prilagodenim njihovom uzrastu (bojanje, crtanje, pjevanje, igrokazi, gluma ...) i razvijanju svih jezicnih vje�tina.

 

 

VRTICI

DJECJI

UCENICKI

STUPNJEVI

I.

II.

I.

II.

I. � X.

DOB

4,5 - 5,5 god

5,5 � 6,5

1. razred

2. razred

Ostali

 

Ucenicki tecajevi

•  Djecje i ucenicke tecajeve pohadaju ucenici osnovnih i srednjih �kola.

•  Tecajevi se odvijaju dinamikom 2x1 �kolski sat tjedno tijekom �kolske godine. Na vi�im stupnjevima moguca je i dinamika 1x2 �kolska sata tjedno.

•  U prostorijama osnovnih �kola gdje «Scientia» provodi tecajeve nastava se odvija neposredno prije ili nakon redovite nastave odnosno sukladno potrebama polaznika.

•  Teži�te tecajeva je na primjeni usvojenoga znanja u kreativnim pojedinacnim i timskim projektima.

•  Ucenici rado prihvacaju rad u jezicnim radionicama, sudjeluju u prigodnim priredbama (Božicni sati) i otvorenim satima za roditelje (zavr�na priredba, uz dodjelu diploma).

•  Tecajevi za mladež namijenjeni su polaznicima zavr�nih razreda osnovne �kole, te srednjo�kolcima.

 

Tecajevi za odrasle

•  Za odrasle organiziramo tecajeve u vecernjim satima, iskljucivo u prostorijama �kole.

Odraslim polaznicima nudimo:

•  tecajeve opcega jezika

•  tecajeve poslovnoga jezika

•  specijalizirane poslovne tecajeve i

•  konverzacijske tecajeve.

 

•  Tecajevi opcega jezika, od pocetnoga do naprednoga, namijenjeni su starijim srednjo�kolcima, studentima i odraslim osobama. U kontekstu svakodnevnih, opcih, situacija svladavaju se sve cetiri jezicne vje�tine, s naglaskom na slu�anju i govorenju.

 

•  U tecajeve poslovnoga jezika ukljuceni su poslovni ljudi iz raznih djelatnosti, koji su u svom profesionalnom radu prinudeni komunicirati na stranom jeziku. Cilj poslovnih tecajeva je osposobiti polaznika da na stranom jeziku aktivno vodi usmenu i pismenu poslovnu komunikaciju u raznim situacijama kao �to su: uspostava kontakata s poslovnim partnerima, predstavljanje tvrtke i njezine djelatnosti, službena putovanja u inozemstvo, poslovni razgovori, ugovaranje zajednickih poslova, i sl..

 

•  U specijaliziranim poslovnim tecajevima naglasak je na strukama, poput: gospodarstva, prava, medunarodnih odnosa, bankarstva, informatike, itd..

 

•  Konverzacijski tecajevi uvjetovani su dobrim poznavanjem gramatickih struktura, buduci je njihov cilj razvijanje i ucvr�civanje usmene i pisane komunikacije.

 

Želimo Vam dobrodošlicu na naše stranice. U današnje vrijeme ucenje stranog jezika postaje sve veci izazov i potreba. Covjek može uspjeti kao gradanin svijeta, dakle samo sa znanjem stranog jezika.

Ucenje stranog jezika je proces koji je apsolutno vrijedan uloženog truda, vremena i novca. Otvaranje vrata u svijet je rezultat od neizmjerljive vrijednosti.
Nudimo Vam veliki izbor tecajeva na kojima cete uz svesrdnu pomoc naših profesora ostvariti željene rezultate, širiti horizonte, a iznad svega postici slobodu i sigurnost u komunikaciji na stranom jeziku.

Istaknuti strucni tim profesora na ljubazan i kreativan nacin pobuduje kod polaznika interes, motivaciju i ljubav prema stranom jeziku. Ponosni smo na cinjenicu da je više od 60% naših polaznika odabralo Scientia po usmenoj preporuci svojih prijatelja ili suradnika.

Upisom u našu školu postajete dio Scientia obitelji. Kao i tisuce naših dosadašnjih polaznika i Vi se možete osjecati ugodno i u prijateljskoj atmosferi doživjeti jedno divno i nezaboravno iskustvo ucenja stranog jezika.
Ocekujemo Vas u Scientia. Dobrodošli!
   
   
   
   
Copyright 2006. Scientia. All rights reserved